Informacje kontaktowe
Informacje kontaktowe
Wyświetl wszystkie kontakty

Wynajem dodatkowych sieci IP
dla serwerów

Statystyki pokazują, że co drugi klient zawsze potrzebuje dodatkowych adresów IP, a jeśli chodzi o bloki IPV4, które niestety już zakończyły się w bazie rejestratorów RIPE, adresy IP stają się rzadsze lub dzierżawione przez
drogie ceny na rynku.

Nasza firma jest gotowa wydać podsieci w ciele do / 24 z prefiksem z gwarancją ich wykorzystania w naszej sieci na naszym sprzęcie. Może to być serwer dedykowany do wynajęcia lub serwer wirtualny. my
stworzyliśmy zestaw taryf dla prefiksów adresów IP dla naszych klientów.

Po złożeniu zamówienia otrzymasz cały adres IP ustawień sieciowych, jego maskę i bramę do konfiguracji na serwerze lub w panelu sterowania ISPmanager.

10 IP дополнительных IP адресов – стартовый пакет

€40.00/мес

32 IP дополнительных IP адресов префикс сети /27

€128.00/мес

64 IP дополнительных IP адресов префикс сети /26

€192.00/мес

128 IP дополнительных IP адресов сеть /25

€256.00/мес